Název fotografie: podzim v lese

Popis fotografie: mlhvavé ráno v lese

podzim v lese